Duyuru

24.06.2022 | AB Projesi SIHHAT-2 kapsamında “Görünürlük Materyalleri Alımı 2” ihalesi ilanı ve ihale dosyası yayınlanmıştır. / “Supply of Visibility Materials 2” Contract Notice and Tender Dossier are published in the scope of EU Project SIHHAT-2.

22.06.2022 | AB Projesi SIHHAT-2 kapsamında “Jeneratör Alımı-Tekrar” ihalesinde İhale Dosyası ve İhale İlanına Düzeltme yayınlanmıştır. / “Supply of Generator-Relaunch” Corrigendum to Contract Notice and Tender Dossier are published in the scope of EU Project SIHHAT-2.

13.06.2022 | AB Projesi SIHHAT-2 kapsamında “Toplantı ve Organizasyon Hizmet Alımı” ihalesi için İptal ilanı yayınlanmıştır. / “Service for Organization and Meetings” Cancellation Notice is published in the scope of EU Project SIHHAT-2.

9.06.2022 | SIHHAT-2 Projesi kapsamında ERP ve MIS Alımı İlgi Bildirimine Davet

22.06.2022 | AB Projesi SIHHAT-2 kapsamında “Jeneratör Alımı-TEKRAR” ihalesi yayınlanmıştır. / CN and TD have been published of “Supply of Generator-RELAUNCH” in the scope of EU Project SIHHAT-2.

13.06.2022 | AB Projesi SIHHAT-2 kapsamında “Toplantı ve Organizasyon Hizmet Alımı” ihalesi yayınlanmıştır. / “Service for Organisation and Meetings” CN is published in the scope of EU Project SIHHAT-2.

16.06.2022 | Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında çalıştırılmak üzere geçici görevlendirme usulü ile personel alınacaktır.

31.03.2022 | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2021/Dönem Sonu Mali Tabloları Yayımlanmıştır.

27.10.2021 | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2021/Eylül Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.

30.06.2022 | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2022/Mayıs Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır

30.03.2022 | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2022/Şubat Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.