Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Yapacağınız görüşmeler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir. Aydınlatma Metnini dinlemek için lütfen 2’yi tuşlayınız.

Veri Sorumlusu Fatih Ecza Medikal itriyat Deposu A.Ş.; bilgi danışma hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
c)Hizmet kalitemizin artırılması
ç) Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
d) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler gerektiğinde yetkili kamu kurum / kuruluşları ve şirketimiz hissedarları ile paylaşılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre info@fatihecza.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.